19 Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Công việc