219 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Công việc