16 ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Q2

Công việc