avatar

Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết

B2.1, BT09-13, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

Jobs

avatar

Nhân viên dự toán - trợ lý kinh doanh

Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Nhân viên thiết kế nội thất

Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết

15 Tr - 20 Tr VND

avatar

Phó Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần Nội thất Tuyết

25 Tr - 35 Tr VND