CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Location
9 Đường Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
View map
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Buymed logo

Operation Intern

Công ty TNHH Buymed

2 - 3 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Buymed

7 - 9 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Frontend Developer (Reactjs/JavaScript)

Công ty TNHH Buymed

15 - 20 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Category Manager

Công ty TNHH Buymed

20 - 30 mil VND

CTCP TMSX Dược Phẩm SATO logo

Phó Giám Đốc Truyền Thông

CTCP TMSX Dược Phẩm SATO

700 - 1000 USD

Công ty TNHH Buymed logo

Graphic Designer

Công ty TNHH Buymed

12 - 14 mil VND