Landmark 6, Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP.HCM