avatar

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

96 Nguyễn Văn Thương, P.25, Bình Thạnh, Tp. HCM

Jobs

avatar

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

14 Tr - 15 Tr VND

avatar

Designer - Media

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Marketing Designer (Graphic & Motion)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên Video Editer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

7 Tr - 20 Tr VND