avatar

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Jobs

avatar

Giao Dịch Viên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

9 Tr - 11 Tr VND

avatar

Nhân viên lái xe cho Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

8 Tr - 11 Tr VND

avatar

Marketing Manager

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

1500 - 2000 USD

avatar

Giám sát lưu kí chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

15 Tr - 20 Tr VND