avatar

Công ty cổ phần Calibra Việt Nam

Unknown

Công việc

avatar

Nhân Viên Thủ Kho

Công ty cổ phần Calibra Việt Nam

7 Tr - 10 Tr VND