23/19 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM