12, CMC Tower, 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Công việc