avatar

Công ty Bao Bì Thái Dương

Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Công việc

avatar

Nhân viên thiết kế

Công ty Bao Bì Thái Dương

Thỏa thuận