avatar

Atlantic Commodities Vietnam

10th Floor, HB Tower, 669 Dien Bien Phu, W.25, Binh Thanh District

Công việc

avatar

Nhân viên Accountant

Atlantic Commodities Vietnam

8 Tr - 10 Tr VND

avatar

Logistic Coordinator

Atlantic Commodities Vietnam

Thỏa thuận