11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc