38/26 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc