Tổng hợp công việc

DILIGO HOLDINGS TỔNG TUYỂN DỤNG

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

  • Diligo Holdings mở đợt tổng tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn
  • Nhanh tay ứng tuyển ngay để có cơ hội gia nhập đại gia đình Diligo.

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

🔔 Tuyển Dụng 🔔 [ Chuyên Viên Digital Marketing ] _ Ứng Tuyển Liền Tay Nhận Lương Hấp Dẫn

Chuyên Viên Digital Marketing

400 ~ 600 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

🔔 Tuyển Dụng 🔔 [ Chuyên Viên Quan Hệ Đầu Tư ] _ Lương Rất Hấp Dẫn

Chuyên Viên Quan Hệ Đầu Tư

750 ~ 1000 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

📣 Tuyển Dụng [ Nhân Viên Kế Toán Giá Thành, Lãi, Lỗ ] _ Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành, Lãi, Lỗ

400 ~ 750 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

💎 Tuyển Dụng 💎 [ Nhân Viên Kế Toán Thuế ] _ Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

Nhân Viên Kế Toán Thuế

500 ~ 750 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

🎁 Tuyển Dụng 🎁 [ Nhân Viên Kế Toán Kho ] _ Lương Rất Hấp Dẫn

Nhân Viên Kế Toán Kho

250 ~ 350 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

🔔 Tuyển Dụng 🔔 [ Chuyên Viên Đào Tạo ] _ Lương Rất Hấp Dẫn

Chuyên Viên Đào Tạo

Lương thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

💎 Tuyển Dụng 💎 [ Chuyên Viên Giám Sát Tiếp Thị ] _ Lương Rất Hấp Dẫn

Chuyên Viên Giám Sát Tiếp Thị

350 ~ 500 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

🎁 Tuyển Dụng 🎁 [ Chuyên Viên Tài Chính ] _ Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

Chuyên Viên Tài Chính

500 ~ 750 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

💚 Tuyển Dụng 💚 [ Nhân Viên Phụ Trách Kinh Doanh Quốc Tế ] _ Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

Nhân Viên Phụ Trách Kinh Doanh Quốc Tế

900 ~ 1500 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

💎 Tuyển Dụng 💎 [ Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D ] _ Lương Rất Hấp Dẫn

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D

400 ~ 500 USD/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS

💎 Tuyển Dụng 💎 [ Nhân Viên Trade Marketing ] _ Lương Cực Hấp Dẫn Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên Trade Marketing

350 ~ 500 USD/Tháng

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Đề xuất