Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ WAREHOUSE (KHO VẬN)

02/05/2019

  • Sau lễ việc tràn ngập chọn không hết!
  • Logistic luôn là lĩnh vực đầy hấp dẫn, đặc biệt các vị trí kho vận lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt.
  • Việc tốt, lương hấp dẫn ngại chi không ứng tuyển ngay nào!

???????????

97
97 lượt thích

Tuần này có gì?