Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Chuyên viên Tái Bảo Hiểm / Reinsurance Specialist

Chuyên viên Tái Bảo Hiểm / Reinsurance Specialist

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Undertaking Reinsurance Facultative Placement; Thu xếp và quản lý các dịch vụ Tái bảo hiểm tạm thời; - Processing Reinsurance Reports and analyzing. Reinsurance Data periodically; Tính toán và báo cáo Tái bảo hiểm theo định kỳ; - Other duties assigned by the Head of Reinsurance Division. Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ phận Tái Bảo.
Yêu cầu công việc
- Học vấn: University degree in Insurance, Finance/Business, and/or Statistics; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hiểm, Tài chính/Kinh doanh, và/hoặc Thống kê; - Kinh nghiệm: Working experience in (Re)Insurance field will be a good advantage; Có kinh nghiệm làm việc trong ngành (Tái) Bảo hiểm là thế mạnh; - Kỹ năng: + Proficiency in English/Thành thạo tiếng Anh; + Least excellence in MS Office applications/Tối thiểu thuần thục sử dụng các ứng dụng MS Office; - Willing to commit long-term employment Cam kết định hướng làm việc dài hạn.
Phúc lợi
- Ngoài lương thì Công ty có Thưởng doanh thu/đạt chỉ tiêu cuối năm và Lương tháng 13 (1 tháng lương). - Không có Bonus theo tháng vì nhiệm vụ chỉ là tái ký trên data có sẵn (Client hiện tại của Công ty).
Địa điểm
Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Lĩnh vực quan tâm
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

HR1 Vietnam
HR1 Vietnam

Công việc tương tự

HR1 Vietnam

HR1 Vietnam

Vị trí đang mở

5

Blogs

0

Người theo dõi

1

150  Nhân viên

-